ประกาศขายทรัพย์สิน

วันจันทร์ที่  28 พฤศจิกายน พ.. 2559

ประกาศขายทรัพย์สิน บริษัท ซีทีเอช ฮาร์ดแวร์ จำกัด
เนื่องด้วยบริษัท ซีทีเอช ฮาร์แวร์ จำกัด  มีความประสงค์จะขายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานแล้วตามสภาพ ด้วยวิธีการสอบราคา จำนวน 1 หมวด

กลุ่มอุปกรณ์รับสัญญาณ (Set Top Box, “STB”) และอุปกรณ์ชุดติดตั้งจานดาวเทียม รวมจำนวน 939,127  ชุดดังต่อไปนี้

1. อุปกรณ์รับสัญญาณ (Set Top Box,”STB”) - รุ่น STB-9812C จำนวน 493,320 กล่อง
2. อุปกรณ์รับสัญญาณ (Set Top Box,”STB”) - รุ่น N8770C จำนวน 299,626 กล่อง
3. อุปกรณ์รับสัญญาณ (Set Top Box,”STB”) - รุ่น N5366C จำนวน 16,196 กล่อง
4. อุปกรณ์รับสัญญาณ (Set Top Box,”STB”) - รุ่น HS8871R จำนวน 103,152 กล่อง
5. อุปกรณ์รับสัญญาณ (Set Top Box,”STB”) - รุ่น STB-9582S จำนวน 791 กล่อง
6. อุปกรณ์รับสัญญาณ (Set Top Box,”STB”) - รุ่น CISCO Z3368 จำนวน 1,082 กล่อง
7. อุปกรณ์รับสัญญาณ (Set Top Box,”STB”) - รุ่น N712V จำนวน 13,939 กล่อง
8. อุปกรณ์ชุดติดตั้งจานดาวเทียม (KU Band) จำนวน 11,021 ชุด

 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้สนใจกรุณากรอกใบเสนอราคาซื้อในแบบใบเสนอราคาซื้อทรัพย์สินของบริษัท ซีทีเอช ฮาร์ดแวร์ จำกัด  ตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้และใส่ซองปิดผนึกส่งมายัง

ชื่อ คุณสุพิศ  ลักษณะชู

ที่อยู่ 96/1 .เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

หรือ Email มาที่ suphitl@cth.co.th

ภายในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.. 2559  โดยบริษัทฯจะแจ้งผลการคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกโดยตรง พร้อมทั้งประกาศผลผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่เสนอบน web site ของบริษัทต่อไป ทั้งนี้คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สุด และเมื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกได้ชำระเงินค่าทรัพย์สินครบถ้วนตามเงื่อนไขแล้ว บริษัทฯจะดำเนินการส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรายการทรัพย์สินต่อไป

       อนึ่งบริษัทฯสงวนสิทธิที่จะคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ให้เงื่อนไขที่ดีสุดกับบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดเสมอไป บริษัทฯใคร่ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านยื่นเสนอราคาซื้อทรัพย์สินดังกล่าว หากท่านมีความประสงค์จะขอเข้าตรวจสอบทรัพย์สินก่อนยื่นเสนอราคา กรุณาติดต่อ คุณสุพิศ  ลักษณะชู หมายเลขโทรศัพท์ 02-328-3499 ต่อ 3411 หรือ 090-646-9075 เพื่อนัดหมายต่อไป


ประกาศ ณ วันที่  28 พฤศจิกายน พ.. 2559

 

หมวดที่ 1. กลุ่มอุปกรณ์รับสัญญาณ (Set Top Box,”STB”)

หมวดที่ ลำดับที่ รหัสทรัพย์สิน รายละเอียดทรัพย์สิน จำนวน
(ขนาด/หน่วย)
ราคาขาย
ตั้งต้น สุทธิ
รูปภาพทรัพย์สิน การส่งมอบ บริษัท หมายเหตุ
1. กลุ่มอุปกรณ์รับสัญญาณ (Set Top Box,”STB”) 1 2003100001012 เครื่องรับสัญญาณ STB รุ่น STB-9812C 493,320 กล่อง N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ซีทีเอช ฮาร์ดแวร์ จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
1. กลุ่มอุปกรณ์รับสัญญาณ (Set Top Box,”STB”) 2 2003000001013 เครื่องรับสัญญาณ STB รุ่น N8770C 299,626 กล่อง N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ซีทีเอช ฮาร์ดแวร์ จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
1. กลุ่มอุปกรณ์รับสัญญาณ (Set Top Box,”STB”) 3 2003300001010 เครื่องรับสัญญาณ STB รุ่น N5366C 16,196 กล่อง N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ซีทีเอช ฮาร์ดแวร์ จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
1. กลุ่มอุปกรณ์รับสัญญาณ (Set Top Box,”STB”) 4 2003600001017 เครื่องรับสัญญาณ STB รุ่น HS-8871R 103,152 กล่อง N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ซีทีเอช ฮาร์ดแวร์ จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
1. กลุ่มอุปกรณ์รับสัญญาณ (Set Top Box,”STB”) 5 2003100001098 เครื่องรับสัญญาณ STB รุ่น STB-9582S 791 กล่อง N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ซีทีเอช ฮาร์ดแวร์ จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
1. กลุ่มอุปกรณ์รับสัญญาณ (Set Top Box,”STB”) 6 2001500001014 เครื่องรับสัญญาณ STB รุ่น CISCO Z3368 1,082 กล่อง N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ซีทีเอช ฮาร์ดแวร์ จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
1. กลุ่มอุปกรณ์รับสัญญาณ (Set Top Box,”STB”) 7 8859108500231 เครื่องรับสัญญาณ STB รุ่น N712V 13,939 กล่อง N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ซีทีเอช ฮาร์ดแวร์ จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
1. กลุ่มอุปกรณ์รับสัญญาณ (Set Top Box,”STB”) 8 2003800001015 อุปกรณ์ชุดติดตั้งจานดาวเทียม (KU Band) 11,021 ชุด N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ซีทีเอช ฮาร์ดแวร์ จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)

 


ดาวน์โหลดใบเสนอราคา (pdf)

กรุณาคลิกที่ "ดาวน์โหลดเอกสาร" เพื่อเปิดไฟล์ PDF ในหน้าใหม่ จากนั้น ท่านสามารถเซฟไฟล์ หรือปริ้นท์ออกมาใช้งานได้


A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php56/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/php_pgsql.dll' - /usr/local/php56/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/php_pgsql.dll: cannot open shared object file: No such file or directory

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: