ประกาศขายทรัพย์สิน

วันศุกร์ ที่  16  ธันวาคม  พ.. 2559

ประกาศขายทรัพย์สิน บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด

เนื่องด้วย บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด  มีความประสงค์จะขายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานแล้วตามสภาพ ด้วยวิธีการสอบราคา จำนวน 1 หมวด
กลุ่มอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียมและอุปกรณ์รับสัญญาณ (Satellite Dish and Receiver Equipment Bidding) รวม 11 ชุด และ 2 ระบบ ดังต่อไปนี้

1. จานดาวเทียมรับสัญญาณดาวเทียม แบบ KU Band พร้อมอุปกรณ์ LNB แบบ Dual Polarize Antenna ชนิดทึบ ขนาด 2.4 เมตร จำนวน   2 ชุด
2. จานดาวเทียมรับสัญญาณดาวเทียม แบบ C Band พร้อมอุปกรณ์ LNB แบบ Dual Polarize Antenna ชนิดทึบ ขนาด 3.7 เมตร จำนวน   8 ชุด
3. จานดาวเทียมรับสัญญาณดาวเทียม แบบ C Band พร้อมอุปกรณ์ LNB แบบ Dual Polarize Antenna ชนิดทึบ ขนาด 4.7 เมตร จำนวน   1 ชุด
4. อุปกรณ์สื่อสารและควบคุมสัญญาณ จำนวน   2 ระบบ

 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้สนใจกรุณากรอกใบเสนอราคาซื้อในแบบใบเสนอราคาซื้อทรัพย์สินของบริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด  ตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้และใส่ซองปิดผนึกส่งมายัง

ชื่อ คุณสุพิศ  ลักษณะชู
ที่อยู่ 96/1 .เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
หรือ Email มาที่ suphitl@cth.co.th

        ภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.. 2560  โดยบริษัทฯจะแจ้งผลการคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกโดยตรง พร้อมทั้งประกาศผลผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่เสนอบน web site ของบริษัทต่อไป ทั้งนี้คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สุด และเมื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกได้ชำระเงินค่าทรัพย์สินครบถ้วนตามเงื่อนไขแล้ว บริษัทฯจะดำเนินการส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรายการทรัพย์สินต่อไป

      อนึ่งบริษัทฯสงวนสิทธิที่จะคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ให้เงื่อนไขที่ดีสุดกับบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดเสมอไป บริษัทฯใคร่ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านยื่นเสนอราคาซื้อทรัพย์สินดังกล่าว หากท่านมีความประสงค์จะขอเข้าตรวจสอบทรัพย์สินก่อนยื่นเสนอราคา กรุณาติดต่อ คุณสุพิศ  ลักษณะชู หมายเลขโทรศัพท์ 02-328-3499 ต่อ 3411 หรือ 090-646-9075 เพื่อนัดหมายต่อไป

 

ประกาศ ณ วันที่  16  ธันวาคม พ.. 2559

 

 

หมวดที่ 5. กลุ่มอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียมและอุปกรณ์รับสัญญาณ (Satellite Dish and Receiver Equipment)

หมวดที่ ลำดับที่ รหัสทรัพย์สิน รายละเอียดทรัพย์สิน จำนวน
(ขนาด/หน่วย)
ราคาขาย
ตั้งต้น สุทธิ
รูปภาพทรัพย์สิน การส่งมอบ บริษัท หมายเหตุ
5. กลุ่มอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียมและอุปกรณ์รับสัญญาณ (Satellite Dish and Receiver Equipment) 1 CTH5702-023 จานดาวเทียมรับสัญญาณดาวเทียม แบบ KU Band พร้อมอุปกรณ์ LNB แบบ Dual Polarize Antenna ชนิดทึบ ขนาด 2.4 เมตร 2 รายการ N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
5. กลุ่มอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียมและอุปกรณ์รับสัญญาณ (Satellite Dish and Receiver Equipment) 2 CTH5702-024 จานดาวเทียมรับสัญญาณดาวเทียม แบบ C Band พร้อมอุปกรณ์ LNB แบบ Dual Polarize Antenna ชนิดทึบ ขนาด 3.7 เมตร 8 รายการ N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
5. กลุ่มอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียมและอุปกรณ์รับสัญญาณ (Satellite Dish and Receiver Equipment) 3 CTH5702-030 จานดาวเทียมรับสัญญาณดาวเทียม แบบ C Band พร้อมอุปกรณ์ LNB แบบ Dual Polarize Antenna ชนิดทึบ ขนาด 4.7 เมตร 1 รายการ N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
5. กลุ่มอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียมและอุปกรณ์รับสัญญาณ (Satellite Dish and Receiver Equipment) 4 CTH5702-023,024 อุปกรณ์สื่อสารและควบคุมสัญญาณ (อาคาร A) 1 รายการ N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)

 


ดาวน์โหลดใบเสนอราคา (pdf)

กรุณาคลิกที่ "ดาวน์โหลดเอกสาร" เพื่อเปิดไฟล์ PDF ในหน้าใหม่ จากนั้น ท่านสามารถเซฟไฟล์ หรือปริ้นท์ออกมาใช้งานได้