You are here: Home - New Package

New Package

 
Banner DreamWorks-03
 
Home - Package - New Package

 

 • FAMILY PACKAGE


ช่วงเวลาแห่งความสุขในครอบครัว กับแพ็กเกจราคาสบายๆ เพียง 499 บาท / 30 วัน

นำทัพความสนุกให้กับครอบครัวด้วยช่อง DreamWorks Channel ที่ให้คุณเพลิดเลินไปกับการ์ตูนแอนิเมชันภายใต้ลิขสิทธิ์ของ DreamWorks อาทิ All Hail King Julien – ที่เป็นผู้นำของเหล่าสัตว์ป่าที่ชื่นชอบปาร์ตี้ จากภาพยนตร์แอนิเมชันชื่อดัง Madagascar, The Adventures of Puss in Boots – เจ้าแมวเหมียวเซียนฟันดาบที่โด่งดังมาจากเรื่อง Shrek, Dragons: Race to the Edge จากเรื่อง How to Train Your Dragon ที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก

นอกจากนี้ยังได้พบกับสาระ และความบันเทิงอันหลากหลายผ่านช่องรายการดังๆ อีกมากมาย ตลอด 24 ชั่วโมง

 • FAMILY PACKAGE

 • FAMILY PACKAGE


เพิ่มความสุข รับชมสาระ ความบันเทิงหลากหลาย
สำหรับสมาชิกที่สมัคร GOLD PACKAGE หรือ PINK GOLD PACKAGE สามารถเติม (TOP UP) “FAMILY PACKAGE” ได้ในราคาเพียง 199 บาท/ 30 วัน

 • FAMILY TOPPIKNG 199

 • FAMILY PACKAGE


เพลินเพลินไปกับซี่รียส์แอนนิเมชั่นระดับโลก
สำหรับสมาชิกที่สมัคร ULTRA PLATINUM หรือ BEYOUND CTHZ สามารถเติม (TOP UP) “FAMILY PACKAGE” ได้ในราคาเพียง 99 บาท/ 30 วัน

 • GOLD HD / Pink Gold HD

  CTH

  GOLD HD

  จุดที่ 1

  จุดที่ 2

  จุดที่ 3

  ลูกค้าจ่ายรายเดือน

  299

  299

  299

   รวม

           598

           897

  เฉลี่ยต่อจุด

           299

           299

           299

  - ค่ากล่อง 150 บาทต่อเดือน นาน 12 เดือน ฟรีค่าติดตั้ง

  Pink Gold HD

  จุดที่ 1

  จุดที่ 2

  จุดที่ 3

  ลูกค้าจ่ายรายเดือน

       399

       399

       399

   รวม

           798

        1,197

  เฉลี่ยต่อจุด

           399

           399

           399

  - ค่ากล่อง 150 บาทต่อเดือน นาน 12 เดือน ฟรี ค่าติดตั้ง

  เงื่อนไขการให้บริการ (ระบุบนเอกสารเผยแพร่)

  1. 1. การให้บริการโทรทัศน์แบบตอบรับสมาชิกนี้เริ่ม 2 มิถุนายน 2558 สำหรับสมาชิกซีทีเอช เพื่อการรับชม เพื่อความบันเทิงในบริเวณบ้านส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ได้เพื่อทางการค้า  อีกทั้งไม่ใช้เพื่อการรับชมในที่สาธารณะ (ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือไม่ และโดยมีค่าตอบแทนการเข้าหรือการชมหรือไม่) เช่น ผับ บาร์ ภัตตาคาร โรงแรม โรงละคร โรงหนัง สถานที่บันเทิงอื่นๆ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือร้านค้าที่ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการแก่สมาชิกหรือประชาชนทั่วไป เป็นต้น ห้ามมิให้ดัดแปลง ทำซ้ำหรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด หรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือสิทธิใดๆตามกฎหมายของซีทีเอชหรือบริษัทในเครือโดยมิได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก ซีทีเอช  ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีและรับโทษขั้นสูงสุดตามกฎหมาย
  2. 2. สมาชิกที่สมัครทุกแพ็กเกจจะได้รับสิทธิยกเว้นค่าติดตั้งทั้งจุดหลักและจุดเพิ่มในกรณีติดตั้งจุดเสริมคราวเดียวกันกับจุดหลัก หากมีการติดตั้งจุดเพิ่มภายหลังการติดตั้งจุดแรกค่าติดตั้งจุดเพิ่มราคา 1,070 บาทต่อจุด และราคา 535 บาทต่อจุด สำหรับจุดเพิ่มจุดต่อไป (ในกรณีติดตั้งคราวเดียวกัน)
  3. 3. สมาชิกจะต้องจ่ายค่าอุปกรณ์ Set Top Box ซึ่งไม่รวมสาย HDMI มูลค่า 1,800 บาทต่อจุด สามารถผ่อนชำระที่ 150 บาทต่อจุดต่อเดือน นานติดต่อกัน 12 เดือน
  4. 4. กรณีสมาชิกสมัครแพ็กเกจราคา 999 บาท,  แพ็กเกจราคา 699 บาท และแพ็กเกจราคา 599 บาท จะได้รับสิทธิยกเว้นค่าอุปกรณ์ Set Top Box ทั้งจุดหลักและจุดเสริม
  5. 5. อุปกรณ์มาตรฐานที่รวมอยู่ในชุด Set-top-box มีดังนี้ 1. กล่อง Set-top-box 2. สาย A/V 3. Adapter 4. Remote Controlพร้อมถ่าน AAA 2 ก้อน 5. คู่มือการใช้งาน
  6. 6. สมาชิกสามารถเพิ่มจุดติดตั้งได้ไม่เกิน 2 จุดต่อ 1 จุดหลัก แต่สมาชิกสามารถสมัครจุดหลักได้ไม่จำกัด โดยจุดที่ติดตั้งเพิ่มจะต้องเป็นแพ็คเกจเดียวกับจุดหลักเท่านั้น
  7. 7. กรณีสมาชิกสมัครแพ็คเกจรายเดือน 999 บาท/เดือน สามารถติดตั้งจุดเพิ่มได้ในราคา 699 บาท/จุด/เดือน , สมาชิกสมัครแพ็คเกจรายเดือน 699 บาท/เดือน สามารถติดตั้งจุดเพิ่มได้ในราคา 489 บาท/จุด/เดือน,  แพ็คเกจรายเดือน 599 บาท/เดือนสามารถติดตั้งจุดเพิ่มได้ในราคา 599 บาท/จุด/เดือน, แพ็คเกจรายเดือน 399 บาท/เดือนสามารถติดตั้งจุดเพิ่มได้ในราคา 399 บาท/จุด/เดือนและแพ็คเกจรายเดือน 299 บาท/เดือนสามารถติดตั้งจุดเพิ่มได้ในราคา 299 บาท/จุด/เดือน
  8. 8. สมาชิกสัญญาจะต้องอยู่ในระบบสมาชิกอย่างน้อย 12 รอบบิล หากทำการยกเลิกสมาชิกก่อน 12 รอบบิล สิทธิพิเศษที่ได้รับการยกเว้นค่าติดตั้งเต็มตามมูลค่า 1,070 บาท และ สิทธิพิเศษในการผ่อนจ่ายและยกเว้นค่าอุปกรณ์มูลค่า 1,800 บาทจะถูกยกเลิก สมาชิกจะต้องทำการชำระค่าติดตั้ง 1,070 บาทต่อจุดและค่าอุปกรณ์จนครบ 1,800 บาทต่อจุด
  9. 9. สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นแพ็กเกจที่สูงขึ้นได้ตลอดระยะเวลาอายุสมาชิก ยกเว้นหากเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจที่ราคาต่ำลง สมาชิกจะต้องเป็นสมาชิกต่อเนื่องนานไม่น้อยกว่า 6 รอบบิล
  10. 10. สมาชิกสามารถระงับสัญญาณชั่วคราวได้มากสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อ 12 รอบบิล และระยะเวลารวมของการระงับสัญญาณมากสุดไม่เกิน 60 วันภายใน 12 รอบบิล
  11. 11. สิทธิในราคาและอายุสมาชิกของจุดเพิ่มจะคงอยู่เท่ากับอายุสมาชิกของจุดหลักเท่านั้น
  12. 12. จุดที่เพิ่มต้องอยู่ในบริเวณบ้านเดียวกันตามเงื่อนไขที่กำหนด หากสมาชิกต้องการติดตั้งจุดรับชมเพิ่มหลังจากติดตั้งจุดรับชมจุดแรกแล้วเสร็จ ค่าบริการติดตั้งจุดเพิ่มจะเท่ากับการติดตั้งใหม่ ในราคาปกติ 1,070 บาทต่อจุด และราคา 535 บาทต่อจุด ในจุดต่อไป กรณีติดตั้งคราวเดียวกัน
  13. 13. ราคาทั้งหมดที่นำเสนอได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  14. 14. ระยะเวลารับประกันอุปกรณ์ Set Top Box นาน 12 เดือนนับจากวันที่อุปกรณ์ทำการติดตั้ง
  15. 15. สำหรับสมาชิกใหม่ที่อยู่นอกเขตสัญญาณเคเบิลของซีทีเอช ทางบริษัทฯ จะติดตั้งจานดาวเทียมซีทีเอชให้ โดยคิดค่าติดตั้งตามเงื่อนไขที่กำหนด
  16. 16. กลุ่มบริษัท ซีทีเอช ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดช่องรายการและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 • Ultra Platinum / Beyond CTHZ

  Ultra Platinum

   จุดที่ 1

   จุดที่ 2

   จุดที่ 3

  ลูกค้าจ่ายรายเดือน

       699

       489

       489

   รวม

        1,188

        1,677

  เฉลี่ยต่อจุด

           699

           594

           559

  - ฟรีค่ากล่องมูลค่า 1,800 บาทต่อจุด และ ฟรีค่าติดตั้ง

  Beyond CTHZ

   จุดที่ 1

   จุดที่ 2

   จุดที่ 3

  ลูกค้าจ่ายรายเดือน

       999

       699

       699

   รวม

        1,698

        2,397

  เฉลี่ยต่อจุด

           999

           849

           799

  - ฟรีค่ากล่องมูลค่า 1,800 บาทต่อจุด และ ฟรีค่าติดตั้ง

  เงื่อนไขการให้บริการ (ระบุบนเอกสารเผยแพร่)

  1. 1. การให้บริการโทรทัศน์แบบตอบรับสมาชิกนี้เริ่ม 2 มิถุนายน 2558 สำหรับสมาชิกซีทีเอช เพื่อการรับชม เพื่อความบันเทิงในบริเวณบ้านส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ได้เพื่อทางการค้า  อีกทั้งไม่ใช้เพื่อการรับชมในที่สาธารณะ (ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือไม่ และโดยมีค่าตอบแทนการเข้าหรือการชมหรือไม่) เช่น ผับ บาร์ ภัตตาคาร โรงแรม โรงละคร โรงหนัง สถานที่บันเทิงอื่นๆ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือร้านค้าที่ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการแก่สมาชิกหรือประชาชนทั่วไป เป็นต้น ห้ามมิให้ดัดแปลง ทำซ้ำหรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด หรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือสิทธิใดๆตามกฎหมายของซีทีเอชหรือบริษัทในเครือโดยมิได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก ซีทีเอช  ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีและรับโทษขั้นสูงสุดตามกฎหมาย
  2. 2. สมาชิกที่สมัครทุกแพ็กเกจจะได้รับสิทธิยกเว้นค่าติดตั้งทั้งจุดหลักและจุดเพิ่มในกรณีติดตั้งจุดเสริมคราวเดียวกันกับจุดหลัก หากมีการติดตั้งจุดเพิ่มภายหลังการติดตั้งจุดแรกค่าติดตั้งจุดเพิ่มราคา 1,070 บาทต่อจุด และราคา 535 บาทต่อจุด สำหรับจุดเพิ่มจุดต่อไป (ในกรณีติดตั้งคราวเดียวกัน)
  3. 3. สมาชิกจะต้องจ่ายค่าอุปกรณ์ Set Top Box ซึ่งไม่รวมสาย HDMI มูลค่า 1,800 บาทต่อจุด สามารถผ่อนชำระที่ 150 บาทต่อจุดต่อเดือน นานติดต่อกัน 12 เดือน
  4. 4. กรณีสมาชิกสมัครแพ็กเกจราคา 999 บาท,  แพ็กเกจราคา 699 บาท และแพ็กเกจราคา 599 บาท จะได้รับสิทธิยกเว้นค่าอุปกรณ์ Set Top Box ทั้งจุดหลักและจุดเสริม
  5. 5. อุปกรณ์มาตรฐานที่รวมอยู่ในชุด Set-top-box มีดังนี้ 1. กล่อง Set-top-box 2. สาย A/V 3. Adapter 4. Remote Controlพร้อมถ่าน AAA 2 ก้อน 5. คู่มือการใช้งาน
  6. 6. สมาชิกสามารถเพิ่มจุดติดตั้งได้ไม่เกิน 2 จุดต่อ 1 จุดหลัก แต่สมาชิกสามารถสมัครจุดหลักได้ไม่จำกัด โดยจุดที่ติดตั้งเพิ่มจะต้องเป็นแพ็คเกจเดียวกับจุดหลักเท่านั้น
  7. 7. กรณีสมาชิกสมัครแพ็คเกจรายเดือน 999 บาท/เดือน สามารถติดตั้งจุดเพิ่มได้ในราคา 699 บาท/จุด/เดือน , สมาชิกสมัครแพ็คเกจรายเดือน 699 บาท/เดือน สามารถติดตั้งจุดเพิ่มได้ในราคา 489 บาท/จุด/เดือน,  แพ็คเกจรายเดือน 599 บาท/เดือนสามารถติดตั้งจุดเพิ่มได้ในราคา 599 บาท/จุด/เดือน, แพ็คเกจรายเดือน 399 บาท/เดือนสามารถติดตั้งจุดเพิ่มได้ในราคา 399 บาท/จุด/เดือนและแพ็คเกจรายเดือน 299 บาท/เดือนสามารถติดตั้งจุดเพิ่มได้ในราคา 299 บาท/จุด/เดือน
  8. 8. สมาชิกสัญญาจะต้องอยู่ในระบบสมาชิกอย่างน้อย 12 รอบบิล หากทำการยกเลิกสมาชิกก่อน 12 รอบบิล สิทธิพิเศษที่ได้รับการยกเว้นค่าติดตั้งเต็มตามมูลค่า 1,070 บาท และ สิทธิพิเศษในการผ่อนจ่ายและยกเว้นค่าอุปกรณ์มูลค่า 1,800 บาทจะถูกยกเลิก สมาชิกจะต้องทำการชำระค่าติดตั้ง 1,070 บาทต่อจุดและค่าอุปกรณ์จนครบ 1,800 บาทต่อจุด
  9. 9. สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นแพ็กเกจที่สูงขึ้นได้ตลอดระยะเวลาอายุสมาชิก ยกเว้นหากเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจที่ราคาต่ำลง สมาชิกจะต้องเป็นสมาชิกต่อเนื่องนานไม่น้อยกว่า 6 รอบบิล
  10. 10. สมาชิกสามารถระงับสัญญาณชั่วคราวได้มากสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อ 12 รอบบิล และระยะเวลารวมของการระงับสัญญาณมากสุดไม่เกิน 60 วันภายใน 12 รอบบิล
  11. 11. สิทธิในราคาและอายุสมาชิกของจุดเพิ่มจะคงอยู่เท่ากับอายุสมาชิกของจุดหลักเท่านั้น
  12. 12. จุดที่เพิ่มต้องอยู่ในบริเวณบ้านเดียวกันตามเงื่อนไขที่กำหนด หากสมาชิกต้องการติดตั้งจุดรับชมเพิ่มหลังจากติดตั้งจุดรับชมจุดแรกแล้วเสร็จ ค่าบริการติดตั้งจุดเพิ่มจะเท่ากับการติดตั้งใหม่ ในราคาปกติ 1,070 บาทต่อจุด และราคา 535 บาทต่อจุด ในจุดต่อไป กรณีติดตั้งคราวเดียวกัน
  13. 13. ราคาทั้งหมดที่นำเสนอได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  14. 14. ระยะเวลารับประกันอุปกรณ์ Set Top Box นาน 12 เดือนนับจากวันที่อุปกรณ์ทำการติดตั้ง
  15. 15. สำหรับสมาชิกใหม่ที่อยู่นอกเขตสัญญาณเคเบิลของซีทีเอช ทางบริษัทฯ จะติดตั้งจานดาวเทียมซีทีเอชให้ โดยคิดค่าติดตั้งตามเงื่อนไขที่กำหนด
  16. 16. กลุ่มบริษัท ซีทีเอช ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดช่องรายการและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 • BPL HD / BPL SD

  BPL HD

   จุดที่ 1

   จุดที่ 2

   จุดที่ 3

  ลูกค้าจ่ายรายเดือน

       699

       489

       489

   รวม

        1,188

        1,677

  เฉลี่ยต่อจุด

           699

           594

           559

  - ฟรีค่ากล่องมูลค่า 1,800 บาทต่อจุด และ ฟรีค่าติดตั้ง

  BPL SD

   จุดที่ 1

   จุดที่ 2

   จุดที่ 3

  ลูกค้าจ่ายรายเดือน

       599

       599

       599

   รวม

        1,198

        1,797

  เฉลี่ยต่อจุด

           599

           599

           599

  - ฟรีค่ากล่องมูลค่า 1,800 บาทต่อจุด และ ฟรีค่าติดตั้ง

  เงื่อนไขการให้บริการ (ระบุบนเอกสารเผยแพร่)

  1. 1. การให้บริการโทรทัศน์แบบตอบรับสมาชิกนี้เริ่ม 2 มิถุนายน 2558 สำหรับสมาชิกซีทีเอช เพื่อการรับชม เพื่อความบันเทิงในบริเวณบ้านส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ได้เพื่อทางการค้า  อีกทั้งไม่ใช้เพื่อการรับชมในที่สาธารณะ (ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือไม่ และโดยมีค่าตอบแทนการเข้าหรือการชมหรือไม่) เช่น ผับ บาร์ ภัตตาคาร โรงแรม โรงละคร โรงหนัง สถานที่บันเทิงอื่นๆ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือร้านค้าที่ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการแก่สมาชิกหรือประชาชนทั่วไป เป็นต้น ห้ามมิให้ดัดแปลง ทำซ้ำหรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด หรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือสิทธิใดๆตามกฎหมายของซีทีเอชหรือบริษัทในเครือโดยมิได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก ซีทีเอช  ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีและรับโทษขั้นสูงสุดตามกฎหมาย
  2. 2. สมาชิกที่สมัครทุกแพ็กเกจจะได้รับสิทธิยกเว้นค่าติดตั้งทั้งจุดหลักและจุดเพิ่มในกรณีติดตั้งจุดเสริมคราวเดียวกันกับจุดหลัก หากมีการติดตั้งจุดเพิ่มภายหลังการติดตั้งจุดแรกค่าติดตั้งจุดเพิ่มราคา 1,070 บาทต่อจุด และราคา 535 บาทต่อจุด สำหรับจุดเพิ่มจุดต่อไป (ในกรณีติดตั้งคราวเดียวกัน)
  3. 3. สมาชิกจะต้องจ่ายค่าอุปกรณ์ Set Top Box ซึ่งไม่รวมสาย HDMI มูลค่า 1,800 บาทต่อจุด สามารถผ่อนชำระที่ 150 บาทต่อจุดต่อเดือน นานติดต่อกัน 12 เดือน
  4. 4. กรณีสมาชิกสมัครแพ็กเกจราคา 999 บาท,  แพ็กเกจราคา 699 บาท และแพ็กเกจราคา 599 บาท จะได้รับสิทธิยกเว้นค่าอุปกรณ์ Set Top Box ทั้งจุดหลักและจุดเสริม
  5. 5. อุปกรณ์มาตรฐานที่รวมอยู่ในชุด Set-top-box มีดังนี้ 1. กล่อง Set-top-box 2. สาย A/V 3. Adapter 4. Remote Controlพร้อมถ่าน AAA 2 ก้อน 5. คู่มือการใช้งาน
  6. 6. สมาชิกสามารถเพิ่มจุดติดตั้งได้ไม่เกิน 2 จุดต่อ 1 จุดหลัก แต่สมาชิกสามารถสมัครจุดหลักได้ไม่จำกัด โดยจุดที่ติดตั้งเพิ่มจะต้องเป็นแพ็คเกจเดียวกับจุดหลักเท่านั้น
  7. 7. กรณีสมาชิกสมัครแพ็คเกจรายเดือน 999 บาท/เดือน สามารถติดตั้งจุดเพิ่มได้ในราคา 699 บาท/จุด/เดือน , สมาชิกสมัครแพ็คเกจรายเดือน 699 บาท/เดือน สามารถติดตั้งจุดเพิ่มได้ในราคา 489 บาท/จุด/เดือน,  แพ็คเกจรายเดือน 599 บาท/เดือนสามารถติดตั้งจุดเพิ่มได้ในราคา 599 บาท/จุด/เดือน, แพ็คเกจรายเดือน 399 บาท/เดือนสามารถติดตั้งจุดเพิ่มได้ในราคา 399 บาท/จุด/เดือนและแพ็คเกจรายเดือน 299 บาท/เดือนสามารถติดตั้งจุดเพิ่มได้ในราคา 299 บาท/จุด/เดือน
  8. 8. สมาชิกสัญญาจะต้องอยู่ในระบบสมาชิกอย่างน้อย 12 รอบบิล หากทำการยกเลิกสมาชิกก่อน 12 รอบบิล สิทธิพิเศษที่ได้รับการยกเว้นค่าติดตั้งเต็มตามมูลค่า 1,070 บาท และ สิทธิพิเศษในการผ่อนจ่ายและยกเว้นค่าอุปกรณ์มูลค่า 1,800 บาทจะถูกยกเลิก สมาชิกจะต้องทำการชำระค่าติดตั้ง 1,070 บาทต่อจุดและค่าอุปกรณ์จนครบ 1,800 บาทต่อจุด
  9. 9. สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นแพ็กเกจที่สูงขึ้นได้ตลอดระยะเวลาอายุสมาชิก ยกเว้นหากเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจที่ราคาต่ำลง สมาชิกจะต้องเป็นสมาชิกต่อเนื่องนานไม่น้อยกว่า 6 รอบบิล
  10. 10. สมาชิกสามารถระงับสัญญาณชั่วคราวได้มากสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อ 12 รอบบิล และระยะเวลารวมของการระงับสัญญาณมากสุดไม่เกิน 60 วันภายใน 12 รอบบิล
  11. 11. สิทธิในราคาและอายุสมาชิกของจุดเพิ่มจะคงอยู่เท่ากับอายุสมาชิกของจุดหลักเท่านั้น
  12. 12. จุดที่เพิ่มต้องอยู่ในบริเวณบ้านเดียวกันตามเงื่อนไขที่กำหนด หากสมาชิกต้องการติดตั้งจุดรับชมเพิ่มหลังจากติดตั้งจุดรับชมจุดแรกแล้วเสร็จ ค่าบริการติดตั้งจุดเพิ่มจะเท่ากับการติดตั้งใหม่ ในราคาปกติ 1,070 บาทต่อจุด และราคา 535 บาทต่อจุด ในจุดต่อไป กรณีติดตั้งคราวเดียวกัน
  13. 13. ราคาทั้งหมดที่นำเสนอได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  14. 14. ระยะเวลารับประกันอุปกรณ์ Set Top Box นาน 12 เดือนนับจากวันที่อุปกรณ์ทำการติดตั้ง
  15. 15. สำหรับสมาชิกใหม่ที่อยู่นอกเขตสัญญาณเคเบิลของซีทีเอช ทางบริษัทฯ จะติดตั้งจานดาวเทียมซีทีเอชให้ โดยคิดค่าติดตั้งตามเงื่อนไขที่กำหนด
  16. 16. กลุ่มบริษัท ซีทีเอช ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดช่องรายการและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 • แพ็กเกจสำหรับคนรักฟุตบอล BARCLAYS PREMIER LEAGUE

   

   


  Back to top
  i need to do my homework site that does homework for you custom essay writing toronto how to do assignments resume writer 24/7 service