You are here: Home - New Package

New Package

 
940x480px_10
 
Home - Package - New Package

 • Package Easy Package 299 Baht

   

  Easy Package 299 Baht

   Single Package

  ประเภท

  Sports Mania Package 299กีฬามันส์ คุ้มค่าสำหรบคอกีฬา และกลุ่มผู้รักในกีฬามันส์ ท้าทายและฟุตบอลเยอรมัน เป็นแพ็กเสริมเท่านั้น     Top up
  Movies Lover Package 299คอหนัง ผู้นิยมความบันเทิงจากหนังและซี่รี่ส์จากทั้งฝั่งเอเชียและฝั่งตะวันตก เป็นแพ็กหลักและแพ็กเสริม Main and        Top up
  Hollywood Plus Package 299ฮอลลี่วูดแฟน ผู้นิยมความบันเทิงจาก Hollywood Plus ทั้งหนังและกีฬาอินเตอร์ เป็นแพ็กหลักและแพ็กเสริม Main and        Top up
  All for fun Package 299สาระบันเทิง สำหรับเด็กและเยาวชนผู้นิยมรายการสาระความรู้และดนตรี เป็นแพ็กหลักและแพ็กเสริม Main and        Top up

  Combo Package

  พิเศษ สมัครพร้อมกันเป็น combo ยิ่งคุ้ม

  ประเภท

  Combo A

  Movie Lover + Hollywood Plus 450

  รวม 2 แพ็กเกจ

  Movie Lover + Hollywood Plus

  ในราคาพิเศษ 450 บาท

  เป็นแพ็กเกจหลัก Main

  Combo B

   Movie Lover + All for fun 450

  รวม 2 แพ็กเกจ

  Movie Lover + All for fun

  ในราคาพิเศษ 450 บาท

  เป็นแพ็กเกจหลัก Main

  Combo C

   Hollywood Plus + All for fun 450

  รวม 2 แพ็กเกจ

  Hollywood Plus + All for fun

  ในราคาพิเศษ 450 บาท

  เป็นแพ็กเกจหลัก Main

  Combo D

   Movie Lover + Hollywood Plus+

  All for fun 750

  รวม 3 แพ็กเกจ

  Movie Lover + Hollywood Plus +

  All for fun ในราคาพิเศษ 750 บาท

  เป็นแพ็กเกจหลัก Main

  Promotion

  พิเศษที่สุด สมัครเหมาจ่ายรับชมเพิ่มฟรี

  ประเภท

  เหมาจ่าย 3 เดือน รับชมได้ 4 เดือน  Pay 3 Get 1 Free

  โปรโมชั่น เหมาจ่าย สำหรับทุก Single Pack 299 และ Combo Pack 450 และ Combo Pack 750

  โดยเหมาจ่ายล่วงหน้า 3 เดือน จะได้รับชม 4 เดือน และหากเหมาจ่าย 9 เดือนจะได้รับชม 12 เดือน

  Promotion

  ลูกค้าใหม่เท่านั้น

  เหมาจ่าย 9 เดือน รับชมได้ 12 เดือน Pay 9 Get 3 Free

  Promotion

  ลูกค้าใหม่เท่านั้น

  เงื่อนไขการให้บริการ

  1. 1. บริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิก แพ็กเกจ Sports Mania Package 299, Movies Lover Package 299, Hollywood Plus Package 299, All for fun Package 299 นี้ เริ่ม 1 ตุลาคม –31 มกราคม 2558 (หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเป็นอย่างอื่น) สำหรับสมาชิกซีทีเอช เพื่อการรับชม เพื่อความบันเทิงในบริเวณบ้านส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ได้เพื่อทางการค้า  อีกทั้งไม่ใช้เพื่อการรับชมในที่สาธารณะ (ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือไม่ และโดยมีค่าตอบแทนการเข้าหรือการชมหรือไม่) เช่น ผับ บาร์ ภัตตาคาร โรงแรม โรงละคร โรงหนัง สถานที่บันเทิงอื่นๆ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือร้านค้าที่ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการแก่สมาชิกหรือประชาชนทั่วไป เป็นต้น ห้ามมิให้ดัดแปลง ทำซ้ำหรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด หรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือสิทธิใดๆตามกฎหมายของซีทีเอชหรือบริษัทในเครือโดยมิได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก ซีทีเอช  ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีและรับโทษขั้นสูงสุดตามกฎหมาย
  2. 2. สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครแพ็กเกจ Movies Lover Package 299, Hollywood Plus Package 299, All for fun Package 299 ชำระค่าบริการเป็นรายเดือน ค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับจุดหลัก 299 บาท ต่อเดือน สมาชิกต้องจ่ายค่าบริการ 1 เดือนล่วงหน้า พร้อมค่าบริการรายเดือนๆ แรก หลังจากนั้นสมาชิกสามารถจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนตามที่บริษัทเรียกเก็บ
  3. 3. สำหรับลูกค้าปัจจุบัน ที่มีแพ็กเกจหลักอยู่แล้ว สามารถเลือกสมัครแพ็กเกจ Sports Mania Package 299, Movies Lover Package 299, Hollywood Plus Package 299, All for fun Package 299 แพ็กเกจใดแพ็กเกจหนึ่ง หรือ มากกว่าหนึ่งแพ็กเกจ เสริมจากแพ็กเกจหลักที่รับชมอยู่เดิม ณ จุดติดตั้งนั้นได้ในราคาแพ็กเกจละ 299 บาท ต่อแพ็กเกจต่อเดือน
  4. 4. สำหรับลูกค้าใหม่ ที่สมัครคอมโบแพ็กเกจต่างๆที่ราคา 450 บาท ชำระค่าบริการเป็นรายเดือน ค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับจุดหลัก 450 บาท ต่อเดือน สมาชิกต้องจ่ายค่าบริการ 1 เดือนล่วงหน้า พร้อมค่าบริการรายเดือนๆ แรก หลังจากนั้นสมาชิกสามารถจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนตามที่บริษัทเรียกเก็บ
  5. 5. สำหรับลูกค้าใหม่ ที่สมัครคอมโบแพ็กเกจราคา 750 บาท ชำระค่าบริการเป็นรายเดือน ค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับจุดหลัก 750 บาท ต่อเดือน สมาชิกต้องจ่ายค่าบริการ 1 เดือนล่วงหน้า พร้อมค่าบริการรายเดือนๆ แรก หลังจากนั้นสมาชิกสามารถจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนตามที่บริษัทเรียกเก็บ
  6. 6. พิเศษ สำหรับลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจ Movies Lover Package 299, Hollywood Plus Package 299, All for fun Package 299 และคอมโบแพ็กเกจ 450 ต่างๆ และคอมโบแพ็กเกจ 750บาท โดยสมัครเป็น main package ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 หากเลือกชำระค่าบริการแบบเหมาจ่ายล่วงหน้าจำนวน 3 เดือนจะได้รับชมฟรีเพิ่มอีก 1 เดือน และหากชำระค่าบริการแบบเหมาจ่ายล่วงหน้าจำนวน 9 เดือน จะได้รับชมเพิ่มอีก 3 เดือน (โดยสิทธิ์ในการรับชมฟรีจะเกิดขึ้นหลังจากระยะเวลา ที่ชำระล่วงหน้าสิ้นสุดลงแล้วเท่านั้น)
  7. 7. สำหรับลูกค้าใหม่ค่าติดตั้งทุกแพ็กเกจราคา 1,000 บาทต่อจุด สำหรับจุดแรก และราคา 500 บาทต่อจุด สำหรับจุดเพิ่ม (ในกรณีติดตั้งคราวเดียวกับจุดหลัก) โดยความยาวในการติดตั้งไม่เกิน 15 เมตรต่อจุด หากเกินจ่าย 15 บาทต่อเมตร และราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์เสริม เช่น booster, splitter เป็นต้น (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  8. 8. สมาชิกที่ติดตั้งใหม่หรือติดตั้งเพิ่มตกลงซื้ออุปกรณ์ Set Top Box ในราคา 1,800 บาท  ต่อจุดสำหรับลูกค้าเหมาจ่าย ส่วนลูกค้ารายเดือนตกลงผ่อนชำระเป็นระยะเวลา 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 150 บาท ต่อจุดต่อเดือน นานติดต่อกัน 12 เดือน (หากยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด 12 เดือน สมาชิกตกลงชำระค่าอุปกรณ์ Set Top Box ในส่วนที่ค้างชำระให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน หรือยินยอมให้บริษัทฯนำเงินอื่นใดที่สมาชิกชำระให้แก่บริษัทฯ มาหักชำระค่าอุปกรณ์ดังกล่าว)
  9. 9. อุปกรณ์ Set Top Box อยู่ในระยะเวลาการรับประกันนาน 12 เดือน นับจากวันแรกที่ได้รับการเปิดสัญญาณ และเงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  10. 10. อุปกรณ์มาตรฐานที่รวมอยู่ในชุด Set-top-box มีดังนี้ 1. กล่อง Set-top-box 2. สาย A/V 3. Adapter 4. Remote Controlพร้อมถ่าน AAA 2 ก้อน 5. คู่มือการใช้งาน
  11. 11. สมาชิกสามารถเพิ่มจุดติดตั้งได้ไม่เกิน 2 จุดต่อ 1 จุดหลัก โดยจุดที่ติดตั้งเพิ่มจะต้องเป็นแพ็คเกจเดียวกับจุดหลักเท่านั้น แต่สมาชิกสามารถสมัครจุดหลักได้ไม่จำกัด โดยจุดหลักที่เพิ่มใหม่นี้จะแยกใบแจ้งค่าบริการและเลือกแพ็กเกจได้อิสระจากจุดหลักแรก
  12. 12. สมาชิกที่ติดตั้งจุดหลักด้วยแพ็กเกจ Movies Lover Package 299, Hollywood Plus Package 299, All for fun Package 299 สามารถเลือกติดตั้งจุดเพิ่มได้ในราคา 299 บาทต่อจุดต่อเดือน
  13. 13. สมาชิกที่ติดตั้งจุดหลักด้วย คอมโบแพ็กเกจต่างๆที่ราคา 450บาท  สามารถเลือกติดตั้งจุดเพิ่ม(โดยเป็นคอมโบแพ็กเกจเดียวกันเท่านั้น)ได้ในราคา 450 บาทต่อจุดต่อเดือน
  14. 14. สมาชิกที่ติดตั้งจุดหลักด้วย คอมโบแพ็กเกจราคา 750บาท  สามารถเลือกติดตั้งจุดเพิ่ม(โดยเป็นคอมโบแพ็กเกจเดียวกันเท่านั้น)ได้ในราคา 750 บาทต่อจุดต่อเดือน
  15. 15. สิทธิในราคาและอายุสมาชิกของจุดเพิ่มจะคงอยู่เท่ากับอายุสมาชิกของจุดหลักเท่านั้น
  16. 16. จุดที่เพิ่มต้องอยู่ในบริเวณบ้านเดียวกันตามเงื่อนไขที่กำหนด หากสมาชิกต้องการติดตั้งจุดรับชมเพิ่มหลังจากติดตั้งจุดรับชมจุดแรกแล้วเสร็จ ค่าบริการติดตั้งจุดเพิ่มจะเท่ากับการติดตั้งใหม่ ในราคาปกติ 1,000 บาทต่อจุด และราคา 500 บาทต่อจุด ในจุดต่อไป กรณีติดตั้งคราวเดียวกัน
  17. 17. ราคาทั้งหมดที่นำเสนอได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ยกเว้นค่าติดตั้งที่ยัง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

  กลุ่มบริษัท ซีทีเอช ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดช่องรายการและเงื่อนไขโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • Package 650 999 1,250

  แพ็กเกจ มันส์ คุ้ม มาก จาก CTH

  Package

  ลักษณะเด่น

  Ultimate Pack

  1,250 บาท

  ที่สุดของหนัง สาระบันเทิง และ กีฬา แบบจัดเต็มทั้ง ฟุตบอล มวยปล้ำ และกีฬาดังทั่วโลก

  Super Premium Pack

  999 บาท

  ครบครัน ทั้งสาระบันเทิง และ กีฬาดังทั่วโลก ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครบทุกแมทช์

  Edutainment Pack

  650 บาท

  ที่สุดของสาระบันเทิง ช่องหนังมากมาย สารคดีแน่น กีฬาดัง

  ตารางราคา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  จุดที่ 1

  จุดที่ 2

  จุดที่ 3

  1,250 Ultimate Pack

  1,337.50

  650

  650

  999 Super premium Pack

  1,068.93

  650

  650

  650 Edutainment Pack

  650

  450

  450

  เงื่อนไขการให้บริการ

  1. 1. การให้บริการโทรทัศน์แบบตอบรับสมาชิกนี้  สำหรับสมาชิกซีทีเอช เพื่อการรับชม เพื่อความบันเทิงในบริเวณบ้านส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ได้เพื่อทางการค้า  อีกทั้งไม่ใช้เพื่อการรับชมในที่สาธารณะ (ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือไม่ และโดยมีค่าตอบแทนการเข้าหรือการชมหรือไม่) เช่น ผับ บาร์ ภัตตาคาร โรงแรม โรงละคร โรงหนัง สถานที่บันเทิงอื่นๆ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือร้านค้าที่ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการแก่สมาชิกหรือประชาชนทั่วไป เป็นต้น ห้ามมิให้ดัดแปลง ทำซ้ำหรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด หรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือสิทธิใดๆตามกฎหมายของซีทีเอชหรือบริษัทในเครือโดยมิได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก ซีทีเอช  ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีและรับโทษขั้นสูงสุดตามกฎหมาย
  2. 2. สมาชิกต้องจ่ายค่าบริการ 1 เดือนล่วงหน้า พร้อมค่าบริการรายเดือนๆ แรก หลังจากนั้นสมาชิกสามารถจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนตามที่บริษัทเรียกเก็บ
  3. 3. สำหรับแพ็กเกจ 1250 รายเดือน สมาชิกจะได้รับอุปกรณ์ Set Top Box มูลค่า 1,800 บาทสำหรับจุดแรกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และตกลงที่จะชำระค่าอุปกรณ์ Set Top Box ในราคาจุดละ 1,800บาทต่อจุดสำหรับจุดเพิ่ม  โดยตกลงผ่อนชำระเป็นระยะเวลา 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 150 บาท ต่อจุดต่อเดือน นานติดต่อกัน 12 เดือน  ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  4. 4. สำหรับแพ็กเกจ 1,250 รายเดือน สมาชิกต้องอยู่ในสัญญารับบริการอย่างน้อย 12 เดือน หากยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด 12 เดือน สมาชิกตกลงชำระค่าอุปกรณ์ Set Top Box สำหรับจุดแรกให้แก่บริษัทฯในราคา 1,800 บาท และหากมีจุดเพิ่ม สมาชิกตกลงชำระค่าอุปกรณ์ Set Top Box ในส่วนที่ค้างชำระให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน หรือยินยอมให้บริษัทฯนำเงินอื่นใดที่สมาชิกชำระให้แก่บริษัทฯ มาหักชำระค่าอุปกรณ์ดังกล่าว
  5. 5. สำหรับแพ็กเกจ 1,250 รายเดือน ฟรีค่าติดตั้งมูลค่า 1,000 บาท สำหรับจุดแรกโดยความยาวในการติดตั้งไม่เกิน 15 เมตร และคิดค่าบริการติดตั้งราคา 500 บาทต่อจุด สำหรับจุดเพิ่ม (ในกรณีติดตั้งคราวเดียวกับจุดหลัก) โดยความยาวในการติดตั้งไม่เกิน 15 เมตรต่อจุด โดยทุกจุดหากความยาวติดตั้งเกิน15เมตร จ่ายเพิ่ม 15 บาทต่อเมตร และราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์เสริม เช่น booster, splitter เป็นต้น (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  6. 6. สำหรับแพ็กเกจ 999 บาท และ 650 บาท ค่าติดตั้งราคา 1,000 บาทต่อจุด สำหรับจุดแรก และราคา 500 บาทต่อจุด สำหรับจุดเพิ่ม (ในกรณีติดตั้งคราวเดียวกับจุดหลัก) โดยความยาวในการติดตั้งไม่เกิน 15 เมตรต่อจุด หากเกินจ่าย 15 บาทต่อเมตร และราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์เสริม เช่น booster, splitter เป็นต้น (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  7. 7. สำหรับแพ็กเกจ 999 บาท และ 650 บาท สมาชิกตกลงซื้ออุปกรณ์ Set Top Box ในราคา 1,800 บาท  ต่อจุด โดยตกลงผ่อนชำระเป็นระยะเวลา 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 150 บาท ต่อจุดต่อเดือน นานติดต่อกัน 12 เดือน (หากยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด 12 เดือน สมาชิกตกลงชำระค่าอุปกรณ์ Set Top Box ในส่วนที่ค้างชำระให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน หรือยินยอมให้บริษัทฯนำเงินอื่นใดที่สมาชิกชำระให้แก่บริษัทฯ มาหักชำระค่าอุปกรณ์ดังกล่าว)
  8. 8. อุปกรณ์ Set Top Box อยู่ในระยะเวลาการรับประกันนาน 12 เดือน นับจากวันแรกที่ได้รับการเปิดสัญญาณ และเงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  9. 9. อุปกรณ์มาตรฐานที่รวมอยู่ในชุด Set-top-box มีดังนี้ 1. กล่อง Set-top-box 2. สาย A/V 3. Adapter 4. Remote Controlพร้อมถ่าน AAA 2 ก้อน 5. คู่มือการใช้งาน
  10. 10. จุดที่เพิ่มต้องอยู่ในบริเวณบ้านเดียวกันตามเงื่อนไขที่กำหนด สมาชิกสามารถเพิ่มจุดติดตั้งได้ไม่เกิน 2 จุดต่อ 1 จุดหลัก แต่สมาชิกสามารถสมัครจุดหลักได้ไม่จำกัด โดยจุดที่ติดตั้งเพิ่มจะต้องเป็นแพ็คเกจเดียวกับจุดหลักเท่านั้น
  11. 11. กรณีสมาชิกสมัครแพ็คเกจรายเดือน 1,250 บาทต่อเดือน และแพ็กเกจ 999 บาท/เดือน สามารถติดตั้งจุดเพิ่มได้ในราคา 650 บาท/จุด/เดือน , สมาชิกสมัครแพ็คเกจรายเดือน 650 บาท/เดือน สามารถติดตั้งจุดเพิ่มได้ในราคา 450 บาท/จุด/
  12. 12. สิทธิในราคาและอายุสมาชิกของจุดเพิ่มจะคงอยู่เท่ากับอายุสมาชิกของจุดหลักเท่านั้น
  13. 13. หากมีการเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจจุดหลัก สิทธิในราคาของจุดเสริมจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงไปตามแพ็คเกจที่จุดหลักเปลี่ยนไป
  14. 14. จุดที่เพิ่มต้องอยู่ในบริเวณบ้านเดียวกันตามเงื่อนไขที่กำหนด หากสมาชิกต้องการติดตั้งจุดรับชมเพิ่มหลังจากติดตั้งจุดรับชมจุดแรกแล้วเสร็จ ค่าบริการติดตั้งจุดเพิ่มจะเท่ากับการติดตั้งใหม่ ในราคาปกติ 1,000 บาทต่อจุด และราคา 500 บาทต่อจุด ในจุดต่อไป กรณีติดตั้งคราวเดียวกัน
  15. 15. ราคาทั้งหมดที่นำเสนอได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ยกเว้น แพ็คเกจ 1250 และ 999 บาทต่อเดือน และค่าติดตั้งที่ยัง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  16. 16. กลุ่มบริษัท ซีทีเอช ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดช่องรายการและเงื่อนไขโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

Back to top