You are here: Home - New Package

New Package

 
pomo_new
 
Home - Package - New Package

New Package 1,250 baht July 2014

 

Package Price Table (Vat inclusive)

จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3
1250 Ultimate Pack จ่ายรายเดือน 1,337.50 650 650

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

 1. การให้บริการโทรทัศน์แบบตอบรับสมาชิกนี้เริ่ม 3 กรกฎาคม 2557 สำหรับสมาชิกซีทีเอช เพื่อการรับชม เพื่อความบันเทิงในบริเวณบ้านส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ได้เพื่อทางการค้า  อีกทั้งไม่ใช้เพื่อการรับชมในที่สาธารณะ (ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือไม่ และโดยมีค่าตอบแทนการเข้าหรือการชมหรือไม่) เช่น ผับ บาร์ ภัตตาคาร โรงแรม โรงละคร โรงหนัง สถานที่บันเทิงอื่นๆ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือร้านค้าที่ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการแก่สมาชิกหรือประชาชนทั่วไป เป็นต้น ห้ามมิให้ดัดแปลง ทำซ้ำหรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด หรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือสิทธิใดๆตามกฎหมายของซีทีเอชหรือบริษัทในเครือโดยมิได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก ซีทีเอช  ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีและรับโทษขั้นสูงสุดตามกฎหมาย
 2. สำหรับแพ็กเกจ 1250 รายเดือน ค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับจุดหลัก 1,337.50 บาท ต่อเดือน สมาชิกต้องจ่ายค่าบริการ 1 เดือนล่วงหน้า พร้อมค่าบริการรายเดือนๆ แรก หลังจากนั้นสมาชิกสามารถจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนตามที่บริษัทเรียกเก็บ
 3. ฟรีค่าติดตั้งมูลค่า 1,000 บาท สำหรับจุดแรกโดยความยาวในการติดตั้งไม่เกิน 15 เมตร และคิดค่าบริการติดตั้งราคา 500 บาทต่อจุด สำหรับจุดเพิ่ม (ในกรณีติดตั้งคราวเดียวกับจุดหลัก) โดยความยาวในการติดตั้งไม่เกิน 15 เมตรต่อจุด โดยทุกจุดหากความยาวติดตั้งเกิน15เมตร จ่ายเพิ่ม 15 บาทต่อเมตร และราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์เสริม เช่น booster, splitter เป็นต้น (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 4.  สมาชิกจะได้รับอุปกรณ์ Set Top Box มูลค่า 1,800 บาทสำหรับจุดแรกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และตกลงที่จะชำระค่าอุปกรณ์ Set Top Box ในราคาจุดละ 1,800บาทต่อจุดสำหรับจุดเพิ่ม  โดยตกลงผ่อนชำระเป็นระยะเวลา 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 150 บาท ต่อจุดต่อเดือน นานติดต่อกัน 12 เดือน  ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 5. สมาชิกต้องอยู่ในสัญญารับบริการอย่างน้อย 12 เดือน หากยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด 12 เดือน สมาชิกตกลงชำระค่าอุปกรณ์ Set Top Box สำหรับจุดแรกให้แก่บริษัทฯในราคา 1,800 บาท และหากมีจุดเพิ่ม สมาชิกตกลงชำระค่าอุปกรณ์ Set Top Box ในส่วนที่ค้างชำระให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน หรือยินยอมให้บริษัทฯนำเงินอื่นใดที่สมาชิกชำระให้แก่บริษัทฯ มาหักชำระค่าอุปกรณ์ดังกล่าว
 6. อุปกรณ์ Set Top Box อยู่ในระยะเวลาการรับประกันนาน 12 เดือน นับจากวันแรกที่ได้รับการเปิดสัญญาณ และเงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 7. อุปกรณ์มาตรฐานที่รวมอยู่ในชุด Set-top-box มีดังนี้ 1. กล่อง Set-top-box 2. สาย A/V 3. Adapter 4. Remote Controlพร้อมถ่าน AAA 2 ก้อน 5. คู่มือการใช้งาน
 8. สมาชิกสามารถเพิ่มจุดติดตั้งได้ไม่เกิน 2 จุดต่อ 1 จุดหลัก แต่สมาชิกสามารถสมัครจุดหลักได้ไม่จำกัด โดยจุดที่ติดตั้งเพิ่มจะต้องเป็นแพ็กเกจเดียวกับจุดหลักเท่านั้น
 9. สำหรับแพ็กเกจ 1250 สามารถติดตั้งจุดเพิ่มได้ในราคา 650 บาท/จุด (ราคาจุดเพิ่มได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 10. สิทธิในราคาและอายุสมาชิกของจุดเพิ่มจะคงอยู่เท่ากับอายุสมาชิกของจุดหลักเท่านั้น
 11. หากมีการเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจจุดหลัก สิทธิในราคาของจุดเสริมจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงไปตามแพ็กเกจที่จุดหลักเปลี่ยนไป
 12. จุดที่เพิ่มต้องอยู่ในบริเวณบ้านเดียวกันตามเงื่อนไขที่กำหนด หากสมาชิกต้องการติดตั้งจุดรับชมเพิ่มหลังจากติดตั้งจุดรับชมจุดแรกแล้วเสร็จ ค่าบริการติดตั้งจุดเพิ่มจะเท่ากับการติดตั้งใหม่ ในราคาปกติ 1,000 บาทต่อจุด และราคา 500 บาทต่อจุด ในจุดต่อไป กรณีติดตั้งคราวเดียวกัน
 13. ราคาทั้งหมดที่นำเสนอได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ยกเว้นค่าติดตั้งที่ยัง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 14. สำหรับสมาชิกใหม่ที่อยู่นอกเขตสัญญาณเคเบิลของซีทีเอช ทางบริษัทฯ จะติดตั้งจานดาวเทียมซีทีเอชให้ โดยคิดค่าติดตั้งตามเงื่อนไขที่กำหนด

กลุ่มบริษัท ซีทีเอช ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดช่องรายการและเงื่อนไขโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

แพ็กเกจซีทีเอช 1 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป

ค่าสมาชิกจุดหลัก

 • Super Premium เดือนละ 999 บาท(ราคารวม Vat 1,068.93 บาท)

  Super Premium เดือนละ 999 บาท(ราคารวม Vat 1,068.93 บาท)

  ชื่อช่อง เบอร์ช่อง HD เบอร์ช่อง SD 999 Vina 999 Cable
  FTA Thai Rath CTH 1
  FTA Spring News CTH 2
  FTA Channel 3 CTH 3
  FTA Thai PBS CTH 4
  FTA Channel 5 CTH 5
  FTA NBT CTH 6
  FTA Channel 7 CTH 7
  FTA 8 CTH 8
  FTA MCOT CTH 9
  FTA Voice TV CTH 10
  FTA Nation Channel CTH 12
  FTA Krungthepturakij TV CTH 13
  FTA Parliament   Channel CTH 14
  FTA Asia News Update CTH 15
  FTA ASTV CTH 16
  FTA Bluesky CTH 17
  FTA MCOT 1 CTH 18
  FTA Money Channel CTH 21
  ENC CTH Family Guide CTH 30
  ENC Shop at Home CTH 31
  ENC Fox Action Movies HD CTH 36 HD HD
  ENC FXHD CTH 39 CTH 50 HD HD
  ENC Starworld HD CTH 40 CTH 61 HD HD
  ENC Fox Crime HD CTH 41 CTH 66 HD HD
  ENC Cinema CTH 46
  ENC Fox Thai CTH 51
  ENC Fox Family Movies HD TBC
  ENC Fox Premium Movies HD TBC
  ENC KIX HD CTH 52 HD HD
  ENC Thrill CTH 53
  ENC Celetial Classic Movies CTH 54
  ENC Star Chinese Movies CTH 55
  ENC Now Drama CTH 62
  ENC Universal CTH 63
  ENC Syfy CTH 64
  ENC Sony CTH 65
  FTA Happy Home CTH 74
  FTA Mongkol Channel CTH 69
  FTA M Channel CTH 70
  ENC GTH on Air (Play) CTH 71
  FTA Media Channel CTH 75
  ENC เก้ายอด HD CTH 80 HD HD
  ENC บางอ้อ HD CTH 81 HD HD
  ENC Now Lifestyle HD CTH 84 HD HD
  ENC เชิญยิ้ม CTH 92
  ENC Smile HD CTH 93 HD HD
  ENC Now Variety CTH 94
  ENC AFC CTH 99
  ENC Travel CTH 100
  ENC GMM One CTH 105
  FTA TV Pool CTH 106
  FTA มหาดไทย CTH 118
  FTA Zaa Network CTH 110
  FTA Workpoint TV CTH 114
  ENC สาระแน CTH 115
  FTA TGN CTH 117
  ENC Stadium 1 HD CTH 131 HD HD
  ENC Stadium 2 HD CTH 132 HD HD
  ENC Stadium 3 HD CTH 133 HD HD
  ENC Stadium 4 HD CTH 134 HD HD
  ENC Stadium 5 HD CTH 135 HD HD
  ENC Stadium 6 HD CTH 136 HD HD
  ENC Fox Sports Plus HD CTH 138 HD HD
  ENC Fight HD CTH 139 CTH 149 HD HD
  ENC Sports Spirit HD CTH 147 HD HD
  ENC Fox Sports CTH 151
  ENC Star Sports CTH 152
  ENC Fox Sports News CTH 155
  ENC GMM Sport One CTH 157
  ENC GMM Club Channel CTH 158
  ENC GMM Footbal Max CTH 159
  ENC GMM Sport Extra CTH 160
  FTA Star Max CTH 161
  FTA Grand Prix CTH 163
  FTA T Sports CTH 164
  FTA SMM TV CTH 165
  ENC Cartoonito HD CTH 166 HD HD
  ENC Baby TV HD CTH 167 CTH 177 HD HD
  ENC Kids CTH 171
  ENC Toonami CTH 172
  ENC Animax CTH 173
  ENC Jim Jam CTH 175
  FTA Cartoon Club CTH 182
  FTA Gang Cartoon CTH 183
  ENC ทีวีบูรพา HD CTH 186 HD HD
  ENC Nat Adventure HD CTH 189 HD HD
  ENC Nat Wild HD CTH 190 HD HD
  ENC Nat Music HD CTH 191 HD HD
  ENC Nat Geographic TBC HD HD
  ENC Wisdom HD CTH 200 HD HD
  ENC Da Vinci CTH 201
  ENC CI CTH 202
  ENC Bio CTH 203
  ENC V HD CTH 211 HD HD
  ENC K POP M Channel HD CTH 212 CTH 219 HD HD
  ENC Channel V Thailand CTH 217
  FTA เวทีไท CTH 222
  FTA You2Play CTH 223
  FTA You Channel CTH 225
  FTA ไทยไชโย CTH 227
  FTA สบายดีทีวี CTH 229
  FTA ธรรมะทีวี CTH 240
  FTA STOU CTH 242
  FTA TV Muslim CTH 234
  ENC Sky News HD CTH 261 HD HD
  ENC Fox News CTH 266
  FTA CCTV 4 CTH 270
  FTA CCTV 9 CTH 271
  FTA NHK World CTH 272
  FTA Australia Network CTH 273
  FTA France 24 CTH 274
  FTA Channel News Asia CTH 275
  FTA DW CTH 277
  FTA Arirang CTH 278
  FTA Euronews CTH 279
  ค่าสมาชิกรายเดือน 999 บาท
  สมาชิกในระบบจานดาวเทียม KU Band (Vina) รับชมได้ 92 ช่อง
  สมาชิกในระบบเคเบิ้ล (cable) รับชมได้ 109  ช่อง
  FTA = Free to air
  ENC = Encrypted ช่องเข้ารหัส
  √ = รับชมได้ในแบบ SD
  HD = รับชมได้ในแบบ HD
 • Edutainment Pack เดือนละ 650 บาท

  Edutainment Pack เดือนละ 650 บาท 

  ชื่อช่อง เบอร์ช่อง HD เบอร์ช่อง SD 650 Vina 650 Cable
  FTA Thai Rath CTH 1
  FTA Spring News CTH 2
  FTA Channel 3 CTH 3
  FTA Thai PBS CTH 4
  FTA Channel 5 CTH 5
  FTA NBT CTH 6
  FTA Channel 7 CTH 7
  FTA 8 CTH 8
  FTA MCOT CTH 9
  FTA Voice TV CTH 10
  FTA Nation Channel CTH 12
  FTA Krungthepturakij TV CTH 13
  FTA Parliament   Channel CTH 14
  FTA Asia News Update CTH 15
  FTA ASTV CTH 16
  FTA Bluesky CTH 17
  FTA MCOT 1 CTH 18
  FTA Money Channel CTH 21
  ENC CTH Family Guide CTH 30
  ENC Shop at Home CTH 31
  ENC Fox Action Movies HD CTH 36
  ENC FXHD CTH 39 CTH 50
  ENC Starworld HD CTH 40 CTH 61
  ENC Fox Crime HD CTH 41 CTH 66
  ENC Cinema CTH 46
  ENC Fox Thai CTH 51
  ENC KIX HD CTH 52 HD HD
  ENC Thrill CTH 53
  ENC Celetial Classic Movies CTH 54
  ENC Now Drama CTH 62
  ENC Universal CTH 63
  ENC Syfy CTH 64
  ENC Sony CTH 65
  FTA Happy Home CTH 74
  FTA Mongkol Channel CTH 69
  FTA M Channel CTH 70
  FTA Media Channel CTH 75
  ENC เก้ายอด HD CTH 80 HD HD
  ENC บางอ้อ HD CTH 81 HD HD
  ENC Now Lifestyle HD CTH 84 HD HD
  ENC เชิญยิ้ม CTH 92
  ENC Smile HD CTH 93 HD HD
  ENC Now Variety CTH 94
  ENC AFC CTH 99
  ENC Travel CTH 100
  FTA TV Pool CTH 106
  FTA มหาดไทย CTH 118
  FTA Zaa Network CTH 110
  FTA Workpoint TV CTH 114
  ENC สาระแน CTH 115
  FTA TGN CTH 117
  ENC Stadium 5 HD CTH 135 HD HD
  ENC Stadium 6 HD CTH 136 HD HD
  ENC Fox Sports Plus HD CTH 138 HD HD
  ENC Fight HD CTH 139 CTH 149
  ENC Sports Spirit HD CTH 147 HD HD
  ENC Fox Sports CTH 151
  ENC Star Sports CTH 152
  FTA Star Max CTH 161
  FTA Grand Prix CTH 163
  FTA T Sports CTH 164
  FTA SMM TV CTH 165
  ENC Cartoonito HD CTH 166 HD HD
  ENC Baby TV HD CTH 167 CTH 177 HD HD
  ENC Kids CTH 171
  ENC Toonami CTH 172
  ENC Animax CTH 173
  ENC Jim Jam CTH 175
  FTA Cartoon Club CTH 182
  FTA Gang Cartoon CTH 183
  ENC ทีวีบูรพา HD CTH 186 HD HD
  ENC Nat Adventure HD CTH 189 HD HD
  ENC Nat Wild HD CTH 190 HD HD
  ENC Nat Music HD CTH 191 HD HD
  ENC Wisdom HD CTH 200 HD HD
  ENC CI CTH 202
  ENC Bio CTH 203
  ENC V HD CTH 211 HD HD
  ENC K POP M Channel HD CTH 212 CTH 219 HD HD
  ENC Channel V Thailand CTH 217
  FTA เวทีไท CTH 222
  FTA You2Play CTH 223
  FTA You Channel CTH 225
  FTA ไทยไชโย CTH 227
  FTA สบายดีทีวี CTH 229
  FTA ธรรมะทีวี CTH 240
  FTA STOU CTH 242
  FTA TV Muslim CTH 234
  FTA CCTV 4 CTH 270
  FTA CCTV 9 CTH 271
  FTA NHK World CTH 272
  FTA Australia Network CTH 273
  FTA France 24 CTH 274
  FTA Channel News Asia CTH 275
  FTA DW CTH 277
  FTA Arirang CTH 278
  FTA Euronews CTH 279
  ค่าสมาชิกรายเดือน 650 บาท
  สมาชิกในระบบจานดาวเทียม KU Band (Vina) รับชมได้ 74 ช่อง
  สมาชิกในระบบเคเบิ้ล (cable) รับชมได้ 97  ช่อง
  FTA = Free to air
  ENC = Encrypted ช่องเข้ารหัส
  √ = รับชมได้ในแบบ SD
  HD = รับชมได้ในแบบ HD
 • Big Family Pack เดือนละ 450 บาท

  Big Family Pack เดือนละ 450 บาท 

  ชื่อช่อง เบอร์ช่อง HD เบอร์ช่อง SD 450 Vina 450 Cable
  FTA Thai Rath CTH 1
  FTA Spring News CTH 2
  FTA Channel 3 CTH 3
  FTA Thai PBS CTH 4
  FTA Channel 5 CTH 5
  FTA NBT CTH 6
  FTA Channel 7 CTH 7
  FTA 8 CTH 8
  FTA MCOT CTH 9
  FTA Voice TV CTH 10
  FTA Nation Channel CTH 12
  FTA Krungthepturakij TV CTH 13
  FTA Parliament   Channel CTH 14
  FTA Asia News Update CTH 15
  FTA ASTV CTH 16
  FTA Bluesky CTH 17
  FTA MCOT 1 CTH 18
  FTA Money Channel CTH 21
  ENC CTH Family Guide CTH 30
  ENC Shop at Home CTH 31
  ENC Fox Action Movies HD CTH 36
  ENC FXHD CTH 39 CTH 50
  ENC Starworld HD CTH 40 CTH 61
  ENC Fox Crime HD CTH 41 CTH 66
  ENC Cinema CTH 46
  ENC Fox Thai CTH 51
  ENC KIX HD CTH 52 HD HD
  ENC Thrill CTH 53
  ENC Celetial Classic Movies CTH 54
  ENC Now Drama CTH 62
  ENC Universal CTH 63
  ENC Syfy CTH 64
  ENC Sony CTH 65
  FTA Happy Home CTH 74
  FTA Mongkol Channel CTH 69
  FTA M Channel CTH 70
  FTA Media Channel CTH 75
  ENC เก้ายอด HD CTH 80 HD HD
  ENC บางอ้อ HD CTH 81 HD HD
  ENC Now Lifestyle HD CTH 84 HD HD
  ENC เชิญยิ้ม CTH 92
  ENC Smile HD CTH 93 HD HD
  ENC Now Variety CTH 94
  ENC AFC CTH 99
  ENC Travel CTH 100
  FTA TV Pool CTH 106
  FTA มหาดไทย CTH 118
  FTA Zaa Network CTH 110
  FTA Workpoint TV CTH 114
  ENC สาระแน CTH 115
  FTA TGN CTH 117
  ENC Stadium 5 HD CTH 135 HD HD
  ENC Fox Sports Plus HD CTH 138 HD HD
  ENC Fight HD CTH 139 CTH 149
  ENC Sports Spirit HD CTH 147 HD HD
  ENC Fox Sports CTH 151
  ENC Star Sports CTH 152
  FTA Star Max CTH 161
  FTA Grand Prix CTH 163
  FTA T Sports CTH 164
  FTA SMM TV CTH 165
  ENC Baby TV HD CTH 167 CTH 177
  ENC Kids CTH 171
  ENC Toonami CTH 172
  ENC Animax CTH 173
  ENC Jim Jam CTH 175
  FTA Cartoon Club CTH 182
  FTA Gang Cartoon CTH 183
  ENC ทีวีบูรพา HD CTH 186 HD HD
  ENC Nat Wild HD CTH 190 HD HD
  ENC Wisdom HD CTH 200 HD HD
  ENC CI CTH 202
  ENC Bio CTH 203
  ENC V HD CTH 211 HD HD
  ENC K POP M Channel HD CTH 212 CTH 219 HD HD
  ENC Channel V Thailand CTH 217
  FTA เวทีไท CTH 222
  FTA You2Play CTH 223
  FTA You Channel CTH 225
  FTA ไทยไชโย CTH 227
  FTA สบายดีทีวี CTH 229
  FTA ธรรมะทีวี CTH 240
  FTA STOU CTH 242
  FTA TV Muslim CTH 234
  FTA CCTV 4 CTH 270
  FTA CCTV 9 CTH 271
  FTA NHK World CTH 272
  FTA Australia Network CTH 273
  FTA France 24 CTH 274
  FTA Channel News Asia CTH 275
  FTA DW CTH 277
  FTA Arirang CTH 278
  FTA Euronews CTH 279
  ค่าสมาชิกรายเดือน 450 บาท
  สมาชิกในระบบจานดาวเทียม KU Band (Vina) รับชมได้ 70 ช่อง
  สมาชิกในระบบเคเบิ้ล (cable) รับชมได้ 93  ช่อง
  FTA = Free to air
  ENC = Encrypted ช่องเข้ารหัส
  √ = รับชมได้ในแบบ SD
  HD = รับชมได้ในแบบ HD
 • Mini Pack เดือนละ 270 บาท

  Mini Pack เดือนละ 270 บาท 

  ชื่อช่อง เบอร์ช่อง HD เบอร์ช่อง SD 270 Vina 270 Cable
  FTA Thai Rath CTH 1
  FTA Spring News CTH 2
  FTA Channel 3 CTH 3
  FTA Thai PBS CTH 4
  FTA Channel 5 CTH 5
  FTA NBT CTH 6
  FTA Channel 7 CTH 7
  FTA 8 CTH 8
  FTA MCOT CTH 9
  FTA Voice TV CTH 10
  FTA Nation Channel CTH 12
  FTA Krungthepturakij TV CTH 13
  FTA Parliament   Channel CTH 14
  FTA Asia News Update CTH 15
  FTA ASTV CTH 16
  FTA Bluesky CTH 17
  FTA MCOT 1 CTH 18
  FTA Money Channel CTH 21
  ENC CTH Family Guide CTH 30
  ENC Shop at Home CTH 31
  ENC Starworld HD CTH 40 CTH 61
  ENC Fox Crime HD CTH 41 CTH 66
  ENC Cinema CTH 46
  ENC Fox Thai CTH 51
  ENC Thrill CTH 53
  ENC Celetial Classic Movies CTH 54
  FTA Happy Home CTH 74
  FTA Mongkol Channel CTH 69
  FTA M Channel CTH 70
  FTA Media Channel CTH 75
  ENC เก้ายอด HD CTH 80 HD
  ENC บางอ้อ HD CTH 81 HD
  ENC เชิญยิ้ม CTH 92
  ENC Smile HD CTH 93 HD
  FTA TV Pool CTH 106
  FTA มหาดไทย CTH 118
  FTA Zaa Network CTH 110
  FTA Zaa Network CTH 110
  FTA Workpoint TV CTH 114
  ENC สาระแน CTH 115
  FTA TGN CTH 117
  ENC Fox Sports Plus HD CTH 138 HD HD
  ENC Fight HD CTH 139 CTH 149
  ENC Sports Spirit HD CTH 147 HD HD
  ENC Fox Sports CTH 151
  ENC Star Sports CTH 152
  FTA Star Max CTH 161
  FTA Grand Prix CTH 163
  FTA T Sports CTH 164
  FTA SMM TV CTH 165
  ENC Baby TV HD CTH 167 CTH 177
  ENC Kids CTH 171
  ENC Toonami CTH 172
  ENC Animax CTH 173
  ENC Jim Jam CTH 175
  FTA Cartoon Club CTH 182
  FTA Gang Cartoon CTH 183
  ENC ทีวีบูรพา HD CTH 186 HD HD
  ENC Nat Wild HD CTH 190 HD HD
  ENC Wisdom HD CTH 200 HD HD
  ENC CI CTH 202
  ENC Bio CTH 203
  ENC V HD CTH 211 HD HD
  ENC K POP M Channel HD CTH 212 CTH 219 HD HD
  ENC Channel V Thailand CTH 217
  FTA เวทีไท CTH 222
  FTA You2Play CTH 223
  FTA You Channel CTH 225
  FTA ไทยไชโย CTH 227
  FTA สบายดีทีวี CTH 229
  FTA ธรรมะทีวี CTH 240
  FTA STOU CTH 242
  FTA TV Muslim CTH 234
  FTA CCTV 4 CTH 270
  FTA CCTV 9 CTH 271
  FTA NHK World CTH 272
  FTA Australia Network CTH 273
  FTA France 24 CTH 274
  FTA Channel News Asia CTH 275
  FTA DW CTH 277
  FTA Arirang CTH 278
  FTA Euronews CTH 279
  FTA Workpoint TV CTH 114
  ENC สาระแน CTH 115
  FTA TGN CTH 117
  ENC Fight HD CTH 139 CTH 149
  ENC Sports Spirit HD CTH 147 HD HD
  ENC Fox Sports CTH 151
  FTA Star Max CTH 161
  FTA Grand Prix CTH 163
  FTA T Sports CTH 164
  FTA SMM TV CTH 165
  ENC Baby TV HD CTH 167 CTH 177
  ENC Kids CTH 171
  ENC Jim Jam CTH 175
  FTA Cartoon Club CTH 182
  FTA Gang Cartoon CTH 183
  ENC ทีวีบูรพา HD CTH 186 HD HD
  ENC Nat Wild HD CTH 190 HD HD
  ENC Wisdom HD CTH 200 HD HD
  ENC K POP M Channel HD CTH 212 CTH 219
  ENC Channel V Thailand CTH 217
  FTA เวทีไท CTH 222
  FTA You2Play CTH 223
  FTA You Channel CTH 225
  FTA ไทยไชโย CTH 227
  FTA สบายดีทีวี CTH 229
  FTA ธรรมะทีวี CTH 240
  FTA STOU CTH 242
  FTA TV Muslim CTH 234
  FTA CCTV 4 CTH 270
  FTA CCTV 9 CTH 271
  FTA NHK World CTH 272
  FTA Australia Network CTH 273
  FTA France 24 CTH 274
  FTA Channel News Asia CTH 275
  FTA DW CTH 277
  FTA Arirang CTH 278
  FTA Euronews CTH 279
  ค่าสมาชิกรายเดือน 270 บาท
  สมาชิกในระบบจานดาวเทียม KU Band (Vina) รับชมได้ 51 ช่อง
  สมาชิกในระบบเคเบิ้ล (cable) รับชมได้ 74  ช่อง
  FTA = Free to air
  ENC = Encrypted ช่องเข้ารหัส
  √ = รับชมได้ในแบบ SD
  HD = รับชมได้ในแบบ HD

เงื่อนไขการให้บริการ

1. การให้บริการโทรทัศน์แบบตอบรับสมาชิกนี้เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2557 สำหรับสมาชิกซีทีเอช เพื่อการรับชม เพื่อความบันเทิงในบริเวณบ้านส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ได้เพื่อทางการค้า อีกทั้งไม่ใช้เพื่อการรับชมในที่สาธารณะ (ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือไม่ และโดยมีค่าตอบแทนการเข้าหรือการชมหรือไม่) เช่น ผับ บาร์ ภัตตาคาร โรงแรม โรงละคร โรงหนัง สถานที่บันเทิงอื่นๆ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือร้านค้าที่ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการแก่สมาชิกหรือประชาชนทั่วไป เป็นต้น ห้ามมิให้ดัดแปลง ทำซ้ำหรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด หรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือสิทธิใดๆตามกฎหมายของซีทีเอชหรือบริษัทในเครือโดยมิได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก ซีทีเอช ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีและรับโทษขั้นสูงสุดตามกฎหมาย

2. สมาชิกต้องจ่ายค่าบริการ 1 เดือนล่วงหน้า พร้อมค่าบริการรายเดือนๆ แรก หลังจากนั้นสมาชิกสามารถจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนตามที่บริษัทเรียกเก็บ

3. ค่าติดตั้งทุกแพ็กเกจราคา 1,000 บาทต่อจุด สำหรับจุดแรก และราคา 500 บาทต่อจุด สำหรับจุดเพิ่ม (ในกรณีติดตั้งคราวเดียวกับจุดหลัก) โดยความยาวในการติดตั้งไม่เกิน 15 เมตรต่อจุด หากเกินจ่าย 15 บาทต่อเมตร และราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์เสริม เช่น booster, splitter เป็นต้น (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

4. สมาชิกตกลงซื้ออุปกรณ์ Set Top Box ในราคา 1,800 บาท ต่อจุด โดยตกลงผ่อนชำระเป็นระยะเวลา 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 150 บาท ต่อจุดต่อเดือน นานติดต่อกัน 12 เดือน (หากยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด 12 เดือน สมาชิกตกลงชำระค่าอุปกรณ์ Set Top Box ในส่วนที่ค้างชำระให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน หรือยินยอมให้บริษัทฯนำเงินอื่นใดที่สมาชิกชำระให้แก่บริษัทฯ มาหักชำระค่าอุปกรณ์ดังกล่าว)

5. อุปกรณ์ Set Top Box อยู่ในระยะเวลาการรับประกันนาน 12 เดือน นับจากวันแรกที่ได้รับการเปิดสัญญาณ และเงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

6. อุปกรณ์มาตรฐานที่รวมอยู่ในชุด Set-top-box มีดังนี้ 1. กล่อง Set-top-box 2. สาย A/V 3. Adapter 4. Remote Controlพร้อมถ่าน AAA 2 ก้อน 5. คู่มือการใช้งาน

7. สมาชิกสามารถเพิ่มจุดติดตั้งได้ไม่เกิน 2 จุดต่อ 1 จุดหลัก แต่สมาชิกสามารถสมัครจุดหลักได้ไม่จำกัด โดยจุดที่ติดตั้งเพิ่มจะต้องเป็นแพ็คเกจเดียวกับจุดหลักเท่านั้น

8. กรณีสมาชิกสมัครแพ็คเกจรายเดือน 999 บาท/เดือน สามารถติดตั้งจุดเพิ่มได้ในราคา 650 บาท/จุด/เดือน , สมาชิกสมัครแพ็คเกจรายเดือน 650 บาท/เดือนและ 450 บาท/เดือน สามารถติดตั้งจุดเพิ่มได้ในราคา 450 บาท/จุด/เดือน และแพ็คเกจรายเดือน 270 บาท/เดือนสามารถติดตั้งจุดเพิ่มได้ในราคา 270บาท/จุด/เดือน

9. สิทธิในราคาและอายุสมาชิกของจุดเพิ่มจะคงอยู่เท่ากับอายุสมาชิกของจุดหลักเท่านั้น

10. หากมีการเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจจุดหลัก สิทธิในราคาของจุดเสริมจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงไปตามแพ็คเกจที่จุดหลักเปลี่ยนไป

11. จุดที่เพิ่มต้องอยู่ในบริเวณบ้านเดียวกันตามเงื่อนไขที่กำหนด หากสมาชิกต้องการติดตั้งจุดรับชมเพิ่มหลังจากติดตั้งจุดรับชมจุดแรกแล้วเสร็จ ค่าบริการติดตั้งจุดเพิ่มจะเท่ากับการติดตั้งใหม่ ในราคาปกติ 1,000 บาทต่อจุด และราคา 500 บาทต่อจุด ในจุดต่อไป กรณีติดตั้งคราวเดียวกัน

12. ราคาทั้งหมดที่นำเสนอได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ยกเว้น แพ็คเกจ999บาทต่อเดือน และค่าติดตั้งที่ยัง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

13. สำหรับสมาชิกใหม่ที่อยู่นอกเขตสัญญาณเคเบิลของซีทีเอช ทางบริษัทฯ จะติดตั้งจานดาวเทียมซีทีเอชให้ โดยคิดค่าติดตั้งตามเงื่อนไขที่กำหนด

14. กลุ่มบริษัท ซีทีเอช ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดช่องรายการและเงื่อนไขโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมที่ CTH Call Center 1619

**  กลุ่มบริษัท ซีทีเอช ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ ช่องรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

Back to top