สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ :
บริษัท แอมเบอร์ บิสิเนส จำกัด
หมายเลขหมายเลขโทรศัพท 09-7249-6970
email : info.CTHPlc@gmail.com